.
ESL 10: Sara's Upset Stomach
1, 2, 3 - bottom


ESL 10: Sara's Upset Stomach


Download


Sara needed to see the doctor. She had an upset stomach. She felt bloated, and needed to pass gas every minute or so. This was terrible. She couldn’t go anywhere in public.

Her friends told her it was because she had moved to America. The air, water, and food in America weren’t agreeing with her. They said she would have to return to her home country.

"No way," Sara said. She didn’t want to go home. She liked America. This was a minor problem, she was sure. Any good doctor would solve it in no time. Two days later, she saw her doctor. He asked her if she drank milk. She said yes, three glasses a day.

“Don’t drink any more regular milk. Start drinking lactose-free milk, because lactose can upset your stomach."

Then he asked her if there were any big problems in her life. She said that her boyfriend was a big problem. He wanted to get married, but she didn’t. The doctor said that she should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"Because your boyfriend is giving you too much stress. He is probably the main cause of your upset stomach."

"I don’t think my boyfriend is going to like that."

"Just tell him if he really loves you, he should leave you."

211478 top -


*Vocabulary:

• bloat:
• cause:
• lactose:
• leave:
• minor:
• regular:
• stomach:
• stress:
• terrible:
• upset:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor?
2.Did she have a headache?
3.Did she feel bloated?
4.Did she need to pass gas every few seconds?
5.Could she go out in public?
6.Did her friends say she would have to return to her home country?
7.Did she want to go home?
8.Did she like America?
9.Would any good doctor solve her problem in no time?
10.Did she go to the hospital two days later?

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She _____ an upset stomach. She felt bloated, and _____ to pass gas every minute or so. _____ was terrible. She couldn’t go anywhere in ______ .

Her friends told her it was because ______ had moved to America. The air, water, ______ food in America weren’t agreeing with her. ______ said she would have to return to ______ home country.

"No way," Sara said. She _____ ’t want to go home. She liked America. ______ was a minor problem, she was sure. _____ good doctor would solve it in no ______ . Two days later, she saw her doctor. ______ asked her if she drank milk. She _____ yes, three glasses a day.

“Don’t drink _____ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, _____ lactose can upset your stomach."

Then he ______ her if there were any big problems ______ her life. She said that her boyfriend _____ a big problem. He wanted to get ______ , but she didn’t. The doctor said that ______ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"______ your boyfriend is giving you too much ______ . He is probably the main cause of ______ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend ______ going to like that."

"Just tell him _____ he really loves you, he should leave _____ ."

================

*Translate into Vietnamese:

........

211479 top -
This is really a funny lesson.

211524 top -
Yes, this is. It's really a useful lesson for me to practise
fluently English listening skill. Thank Admin and chitam very much

211546 top -
I turn my homework to Ms chitam ! :)

*Vocabulary:

• bloat: bị sưng
• cause: nguyên nhân
• lactose:
• leave: rời khỏi
• minor: trẻ vị thành niên
• regular: theo quy tắc
• stomach: dạ dày
• stress: căng thẳng
• terrible: kinh khủng
• upset: thất vọng

=================

*Yes/No Questions:

1. Yes, she did.
2. No, she didn't
3. Yes, she did.
4. No, she didn't.
5. No, she couldn't.
6. Yes, they did.
7. No, she didn't
8. Yes, she did.
9.
10.Yes, she did.

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She __had___ an upset stomach. She felt bloated, and __needed___ to pass gas every minute or so. __This___ was terrible. She couldn’t go anywhere in ___public___ .

Her friends told her it was because ___she___ had moved to America. The air, water, __and____ food in America weren’t agreeing with her. ___they___ said she would have to return to ___her___ home country.

"No way," Sara said. She __didn___ ’t want to go home. She liked America. ___This___ was a minor problem, she was sure. __Any___ good doctor would solve it in no ___time___ . Two days later, she saw her doctor. __he____ asked her if she drank milk. She __said___ yes, three glasses a day.

“Don’t drink __any___ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, __because___ lactose can upset your stomach."

Then he ___asked___ her if there were any big problems __in____ her life. She said that her boyfriend _was____ a big problem. He wanted to get _married_____ , but she didn’t. The doctor said that ___she___ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"___because___ your boyfriend is giving you too much __stress____ . He is probably the main cause of ___your___ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend __is____ going to like that."

"Just tell him __if___ he really loves you, he should leave __ypou___ ."

212113 top -
- to pass gas: xì hơi :-)!
- bloat: đầy hơi, xình bụng
- upset: khó chịu
- minor: nhỏ (không đáng kể). Minor problem: vấn đề nhỏ
- regular: loại thường

224254 top -

Dear Teachers.
This is my homework.
*Vocabulary:

• bloat: Đầy hơi, sưng lên
• cause: Nguyên nhân, động cơ
• lactose: Đường, sữa
• leave: Rời đi
• minor: Nhỏ, thứ yếu không quan trọng
• regular: loại thường
• stomach: Dạ dày, bụng
• stress: Căng thẳng
• terrible: Ghê gớm, khủng khiếp, thậm tệ
• upset: Khó chịu, bối rối

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor? Yes
2.Did she have a headache? No
3.Did she feel bloated? Yes
4.Did she need to pass gas every few seconds? No
5.Could she go out in public? No
6.Did her friends say she would have to return to her home country? Yes
7.Did she want to go home? No
8.Did she like America? Yes
9.Would any good doctor solve her problem in no time? Yes
10.Did she go to the hospital two days later? No

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She _had____ an upset stomach. She felt bloated, and __needed____ to pass gas every minute or so. _this____ was terrible. She couldn’t go anywhere in _her_____ .

Her friends told her it was because _she_____ had moved to America. The air, water, _and_____ food in America weren’t agreeing with her. _they_____ said she would have to return to _her_____ home country.

"No way," Sara said. She _didn____ ’t want to go home. She liked America. __this____ was a minor problem, she was sure. _Any____ good doctor would solve it in no _time_____ . Two days later, she saw her doctor. _He_____ asked her if she drank milk. She _said____ yes, three glasses a day.

“Don’t drink _any____ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, __bacause____ lactose can upset your stomach."

Then he _áked_____ her if there were any big problems __in____ her life. She said that her boyfriend _was____ a big problem. He wanted to get __married_____ , but she didn’t. The doctor said that _she_____ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"_because_____ your boyfriend is giving you too much __stress_____ . He is probably the main cause of __your____ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend _is_____ going to like that."

"Just tell him _if____ he really loves you, he should leave _you____ ."

================

*Translate into Vietnamese:

Sara sình bụng.
Sara cần gặp bác sĩ, cô khó chịu ở bụng, cô sờ và cảm thấy nó đầy hơi và cứ mỗi phút nó lại xì hơi, thật là tệ, cô không thể đến vài nơi công cộng.
Bạn cô bảo rằng: do cô đến Mỹ, không khí nước và thực phẩm không phù hợp với cô, họ bảo cô nên trở về nhà , đất nước của cô.
' không phải cách đó' Sara nói, cô không muốn trở về nhà, cô thích ở Mỹ. Đó chỉ là một vấn đề nhỏ, không quan trọng.
Cô chắc như vậy. Một vị bác sĩ giỏi sẽ giải quyết nó ngay. 2 ngày sau cô gặp bác sĩ. Ông hỏi cô có uống sữa, cô bảo cô uống ngày ba ly sữa.
Đừng uống nhiều sữa thường nhé. Hãy bắt đầu uống sữa không đường, bởi vì nó sẽ làm cô đau bụng đấy.
Sau đó ông hỏi, liệu có vấn đề lớn nào trong cuộc sống của cô, cô nói vấn đề lớn của cô là anh bạn trai. Anh muốn cưới nhưng cô thì không.
Bác sĩ bảo cô nên tìm một bạn trai khác.
' Tại sao ' Sarra ngạc nhiên.
Bởi vì anh ta đem đến cho cô quá nhiều căng thẳng, anh ta co thể là nguyên nhân khiến cô bị đau bụng đấy.
Tôi không nghĩ bạn trai tôi có vẻ như vậy.
' Hãy nói với anh ta nếu thật sự yêu cô, anh ta nên rời xa cô '

........

228940 top -

Review to do homework...
Regards

231336 top -
• bloat:Sưng lên
• cause:nguyên nhân
• lactose:
• leave:rời bỏ
• minor:nhỏ
• regular:bình thường
• stomach:bụng
• stress : xì trét
• terrible:kinh khủng
• upset:khó chịu

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor?YES
2.Did she have a headache?NO
3.Did she feel bloated?YES
4.Did she need to pass gas every few seconds?NO
5.Could she go out in public?NO
6.Did her friends say she would have to return to her home country?YES
7.Did she want to go home?NO
8.Did she like America?YES
9.Would any good doctor solve her problem in no time?YES
10.Did she go to the hospital two days later?NO

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She __had___ an upset stomach. She felt bloated, and _needed____ to pass gas every minute or so. _This____ was terrible. She couldn’t go anywhere in _public_____ .

Her friends told her it was because __she____ had moved to America. The air, water, ___and___ food in America weren’t agreeing with her. _They_____ said she would have to return to __her____ home country.

"No way," Sara said. She _didn____ ’t want to go home. She liked America. This______ was a minor problem, she was sure. __Any___ good doctor would solve it in no ___time___ . Two days later, she saw her doctor. ___He___ asked her if she drank milk. She __said___ yes, three glasses a day.

“Don’t drink _any____ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, _because____ lactose can upset your stomach."

Then he _asked_____ her if there were any big problems ____in__ her life. She said that her boyfriend _was____ a big problem. He wanted to get _married_____ , but she didn’t. The doctor said that __she____ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"___Because___ your boyfriend is giving you too much __stress____ . He is probably the main cause of your______ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend _is_____ going to like that."

"Just tell him _if____ he really loves you, he should leave ___you__ ."

================

*Translate into Vietnamese:

........

232253 top -


ESL 10: Sara's Upset Stomach


* Vocabulary:

• bloat: sưng lên, phồng lên, phù lên, phồng ra
• cause: nguyên nhân, nguyên do, lý do, căn nguyên, duyên cớ
• lactose: chất đường sữa
• leave: để lại, bỏ lại, còn lại, bỏ đi, rời đi
• minor: trẻ vị thành niên, nhỏ hơn, không quan trọng
• regular: thường xuyên, đều đều, khách hàng quen, không thay đổi, cân đối, hợp thức
• stomach: dạ dày, bụng, bao tử
• stress: căng thẳng, động lực, oằn xuống, sự bắt buộc
• terrible: khủng khiếp, ghê sợ
• upset: buồn, phiền luỵ, làm khó chịu, làm hỏng, bối rối, làm lo ngại

==========================

* Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor? - Yes
2.Did she have a headache? - No
3.Did she feel bloated? - Yes
4.Did she need to pass gas every few seconds? - No
5.Could she go out in public? - No
6.Did her friends say she would have to return to her home country? - Yes
7.Did she want to go home? - No
8.Did she like America? - Yes
9.Would any good doctor solve her problem in no time? - Yes
10.Did she go to the hospital two days later? - No

=================

* Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She __had___ an upset stomach. She felt bloated, and _needed____ to pass gas every minute or so. __This___ was terrible. She couldn’t go anywhere in _public_____ .

Her friends told her it was because _she_____ had moved to America. The air, water, ___and___ food in America weren’t agreeing with her. ___They___ said she would have to return to __her____ home country.

"No way," Sara said. She __didn___ ’t want to go home. She liked America. __This____ was a minor problem, she was sure. __Any___ good doctor would solve it in no __time____ . Two days later, she saw her doctor. __He____ asked her if she drank milk. She __said___ yes, three glasses a day.

“Don’t drink _any____ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, __because___ lactose can upset your stomach."

Then he __asked____ her if there were any big problems __in____ her life. She said that her boyfriend __was___ a big problem. He wanted to get _married_____ , but she didn’t. The doctor said that _she_____ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"_Because_____ your boyfriend is giving you too much _stress_____ . He is probably the main cause of __your____ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend __is____ going to like that."

"Just tell him __if___ he really loves you, he should leave _you____ ."

=======================

* Translate into Vietnamese:

Sara's đau bụng

Sara cần phải gặp bác sĩ. Cô đã khó chịu ở bụng. Cô cảm thấy bụng lình bình, và xì hơi trong một vài phút hoặc lâu hơn. Điều này thật khủng khiếp. Cô không thể xuất hiện bất cứ nơi nào trong công chúng.

Bạn bè của cô nói với cô là bởi vì cô chuyển đến Mỹ. Không khí, nước và thức ăn của Mỹ không thích hợp với cô. Họ cho rằng cô phải trở về quê hương của mình.

"Không thể nào," Sara nói. Cô không muốn về nhà. Cô thích nước Mỹ. Đây là một vấn đề không quan trọng. Cô chắc chắn vậy. Bất kỳ một bác sĩ giỏi nào sẽ giải quyết nó trong một thời gian. Hai ngày sau, cô đi gặp bác sĩ. Ông ta hỏi cô có uống sữa chứ. Cô trả lời có, một ngày 3 ly.

" Không uống bất kỳ loại sữa nào thường xuyên. Bắt đầu uống sữa không đường. Bởi vì chất đường sửa có thể làm dạ dày bạn khó chịu."

Sau đó ông hỏi cô có xảy ra vấn đề lớn gì trong cuộc sống của cô. Cô nói bạn trai cô đã có vấn đề lớn. Anh ta muốn kết hôn, nhưng cô không bằng lòng. Bác sĩ khuyên cô nên tìm gặp bạn trai.

"Tại sao?" Sara hỏi.

"Bởi vì bạn trai cô tạo cho cô sự căng thảng quá nhiều. Anh ta là nguyên nhân làm cho cô đau bụng"

"Tôi không nghĩ rằng bạn trai tôi gây nên"

"Chỉ cần nói cho anh ta hiểu nếu thật sự yêu cô, anh ta nên
rời xa cô"

235918 top -
ESL 10: Sara's Upset Stomach

Dạ dày của Sara khó chịu
Sara cần phải đi khám. Cô thấy khó chịu ở dạ dày. Cô cảm thấy nó bị trướng lên và đánh hơi liên tục trong nhiều phút hoặc lâu hơn. Điều đó thật kinh khủng. Cô ấy không thể đi đến đâu được.
Bạn cô nói rằng điều đó xảy ra vì cô chuyển đến Mỹ. Không khí, nước và thức ăn ở Mỹ không hợp với cô. Những người bạn khuyên cô nên trở về quê nhà của cô.
Không đời nào” cô nói. Cô không muốn trở về quê nhà. Cô thích nước Mỹ. Cô khẳng định đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Bất cứ bác sỹ giỏi nào cũng có thể điều trị bệnh đó được. Hai ngày sau, cô gặp bác sỹ. Ông hỏi cô có uống sữa không. Cô nói rằng có uống 3 cốc một ngày.
Đừng nên uống bất kỳ loại sữa thông thường nào nữa. Hãy chuyển sang uống loại sữa không đường bởi vì đường gây khó chịu cho dạ dày của cô.
Sau đó ông hỏi cô có bất kỳ vấn đề lớn nào trong cuộc sống không. Cô trả lời rằng bạn trai cô chính là vấn đề lớn. Anh ấy muốn kết hôn nhưng cô không muốn.Vị bác sỹ cũng khuyên cô nên tìm một bạn trai mới
Sara hỏi “tại sao?”
“Bởi vì bạn trai của cô gây nhiều áp lực cho cô. Anh ta có lẽ là nguyên nhân chính của bệnh đau dạ dày”
“Tôi không nghĩ việc này do bạn trai tôi”
“Vậy thì hãy nói với bạn trai cô , nếu anh ta thực sự yêu cô, anh ấy nên rời khỏi cô”
*Vocabulary:

• bloat: sưng lên, trương lên
• cause: nguyên nhân
• lactose: đường sữa
• leave: rời đi
• minor: nhỏ, không quan trọng
• regular: thông thường
• stomach: dạ dày
• stress: áp lực
• terrible: khủng khiếp
• upset: khó chịu, rối loạn

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor?yes
2.Did she have a headache?no
3.Did she feel bloated?yes
4.Did she need to pass gas every few seconds?no
5.Could she go out in public?no
6.Did her friends say she would have to return to her home country?yes
7.Did she want to go home?no
8.Did she like America?yes
9.Would any good doctor solve her problem in no time?yes
10.Did she go to the hospital two days later?yes

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She ___had__ an upset stomach. She felt bloated, and __needed___ to pass gas every minute or so. ___This__ was terrible. She couldn’t go anywhere in __public____ .

Her friends told her it was because ____she__ had moved to America. The air, water, ___and___ food in America weren’t agreeing with her. __They____ said she would have to return to ___her___ home country.

"No way," Sara said. She _didn____ ’t want to go home. She liked America. __This____ was a minor problem, she was sure. __Any___ good doctor would solve it in no __time____ . Two days later, she saw her doctor. __He____ asked her if she drank milk. She _said____ yes, three glasses a day.

“Don’t drink ___any__ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, __because___ lactose can upset your stomach."

Then he __asked____ her if there were any big problems ___in___ her life. She said that her boyfriend __was___ a big problem. He wanted to get _married_____ , but she didn’t. The doctor said that __she____ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"___Because___ your boyfriend is giving you too much _stress_____ . He is probably the main cause of __your____ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend ___was___ going to like that."

"Just tell him _if____ he really loves you, he should leave __you___ ."

235982 top -

Done...

236501 top -
Hongbambi xin nộp bài 10

*Vocabulary:

• bloat:ĐẦY HƠI
• cause: NGUYÊN NHÂN
• lactose: ĐƯỜNG SỮA
• leave: RỜI KHỎI
• minor: NHỎ, KHÔNG QUAN TRỌNG
• regular: THƯỜNG XUYÊN
• stomach: DẠ DÀY
• stress: CĂNG THẲNG
• terrible: KHỦNG KHIẾP, TỒI TỆ
• upset: RỐI LOẠN, CỒN CÀO

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Sara need to see the doctor? - YES.
2.Did she have a headache? - NO.
3.Did she feel bloated? - YES.
4.Did she need to pass gas every few seconds? - NO.
5.Could she go out in public? - NO.
6.Did her friends say she would have to return to her home country? - YES.
7.Did she want to go home? - NO.
8.Did she like America? - YES.
9.Would any good doctor solve her problem in no time? -YES.
10.Did she go to the hospital two days later? - YES.

=================

*Fill in the blanks:

Sara needed to see the doctor. She __HAD__ an upset stomach. She felt bloated, and __NEEDED__ to pass gas every minute or so. __THIS__ was terrible. She couldn’t go anywhere in __PUBLIC__ .

Her friends told her it was because __SHE__ had moved to America. The air, water, __AND__ food in America weren’t agreeing with her. __THEY__ said she would have to return to __HER__ home country.

"No way," Sara said. She __DIDDN__ ’t want to go home. She liked America. __THIS__ was a minor problem, she was sure. __ANY__ good doctor would solve it in no __TIME__ . Two days later, she saw her doctor. __HE__ asked her if she drank milk. She __SAID__ yes, three glasses a day.

“Don’t drink __ANY__ more regular milk. Start drinking lactose-free milk, __BECAUSE__ lactose can upset your stomach."

Then he __ASKED__ her if there were any big problems __IN__ her life. She said that her boyfriend __WAS__ a big problem. He wanted to get __MARRIED__ , but she didn’t. The doctor said that __SHE__ should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.

"__BECAUSE__ your boyfriend is giving you too much __STRESS__ . He is probably the main cause of __YOUR__ upset stomach."

"I don’t think my boyfriend __IS__ going to like that."

"Just tell him __IF__ he really loves you, he should leave __YOU__ ."

================

*Translate into Vietnamese:

CHỨNG NÔN NAO DẠ DÀY CỦA SARA.

Sara cần gặp Bác sĩ. Cô ta bị nôn nao bao tử. Cô cảm thấy đầy hơi, và cứ một vài phút là cô phải xì hơi. Điều này thật là tồi tệ. Cô không thể đi đến những nơi công cộng được.

Những người bạn của cô bảo rằng vì cô ta dời đến Mỹ. Không khí, nước và thức ăn ở Mỹ không thích hợp với cô. Họ khuyên cô nên trở về quê hương của cô.

Sara trả lời: "Không có cách nào khác." Cô ta không muốn trở về nhà. Cô ta thích Mỹ. Cô bảo đảm rằng đây là chuyện nhỏ. Bất kỳ Bác sĩ giỏi nào cũng sẽ chữa khỏi ngay. Hai ngày sau, co ta đến gặp Bác sĩ. Ông hỏi cô có uống sữa không. Cô trả lời có, ba ly mỗi ngày.

"Đừng uống sữa thường như vậy nữa. Hãy bắt đầu uống sữa không đường, bởi vì đường sữa có thể làm bao tử cô bị cồn cào."

Sau đó ông hỏi cô có gặp vấn đề gì lớn trong cuộc sống không. Cô trả lời rằng bạn trai cô là chính là vấn đề lớn. Anh ta muốn kết hôn, nhưng cô thì không. Bác sĩ khuyên cô nên tìm một bạn trai khác.

"Tại sao?" Sara hỏi.

"Bởi vì bạn trai cô đang làm cho cô có quá nhiều căng thẳng. Anh ta chính là nguyên nhân chính của việc nôn nao dạ dày của cô."

"Tôi không nghỉ bạn trai tôi là nguyên nhân."

"Nên bảo anh ta nên rời khỏi cô nếu anh ta thật sự yêu cô."

===============================

238446 top -
*Vocabulary:

• bloat: (v) phồng lên, sưng lên
• cause: (n) nguyên nhân
• lactose: (n) đường sữa
• leave: (v) rời khỏi
• minor: (adj) nhỏ hơn, thứ yếu
• regular: (adj) thường xuyên
• stomach: (n) bao tử
• stress: (n) căng thẳng
• terrible: (adj) khủng khiếp
• upset: (v) làm rối loạn (bộ máy tiêu hóa), làm bối rối
=================
*Yes/No Questions:
1.Did Sara need to see the doctor? YES
2.Did she have a headache? NO
3.Did she feel bloated? YES
4.Did she need to pass gas every few seconds? NO
5.Could she go out in public? NO
6.Did her friends say she would have to return to her home country? YES
7.Did she want to go home? NO
8.Did she like America? YES
9.Would any good doctor solve her problem in no time? YES
10.Did she go to the hospital two days later? YES
=================
*Fill in the blanks:
Sara needed to see the doctor. She _had_an upset stomach. She felt bloated, and _needed_to pass gas every minute or so. _This_was terrible. She couldn’t go anywhere in _public_.
Her friends told her it was because _she_had moved to America. The air, water, _and_food in America weren’t agreeing with her. _They_ said she would have to return to _her_home country.
"No way," Sara said. She _didn_’t want to go home. She liked America. _This_ was a minor problem, she was sure. _Any_good doctor would solve it in no _time_. Two days later, she saw her doctor. _He_asked her if she drank milk. She _said_yes, three glasses a day.

“Don’t drink _any_more regular milk. Start drinking lactose-free milk, _because_lactose can upset your stomach."

Then he _asked_her if there were any big problems _in_her life. She said that her boyfriend _was_a big problem. He wanted to get _married_, but she didn’t. The doctor said that _she_should find another boyfriend.

"Why?" Sara asked.
"_Because_your boyfriend is giving you too much _stress_. He is probably the main cause of _the_upset stomach."

"I don’t think my boyfriend _is_going to like that."

"Just tell him _if_he really loves you, he should leave _you_."
=========================
Dịch sang TV
Sare cần phải gặp bác sỉ. Cô ấy có vấn đề về bao tử. Cô có cảm giác nó bị sưng lên và cứ mỗi phút cần phải xì hơi. Điều này thật khủng khiếp. Cô ta không thể đi đâu ra ngoài được.
Những người bạn cô ta cho rằng bởi vì cô ta mới đến Mỹ. Không, nước và thực phẩm không hợp với cô ta. Họ nói rằng cô ta nên quay về quê hương.
"Kô đời nào", Sara nói. Cô ấy không muốn về nhà. Cô ấy thích nước Mỹ. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, cô ấy chắc như thế. Bất cứ bác sỉ giỏi nào cũng sẽ giải quyết được vấn đề này. 2 ngày sau, cô ta đến gặp bác sỉ. Ông ta hỏi cô ta có uống sữa kô. Cô ấy nói có, 3 ly 1 ngày.
"Kô uống thêm bất cứ sữa thông thường nào nhé. Hãy bắt đầu uống loại sữa kô đường lactose, bởi vì đường lactose có thể gây rối loạn bao tử"
Sau đó, ông ta hỏi cô ta có gặp vấn đề gì lớn trong cuộc sống. Cô ấy nói bạn trai cô ta là 1 vấn đề lớn. Anh ta muốn kết hôn, nhưng cô ấy thì kô. Vị bác sỉ nói cô ta nên tìm 1 bạn trai khác.
" tại sao?" Sara hỏi.
" Bởi vì bạn trai của cô gây quá nhiều căng thẳng cho cô đó. Chắc chắn anh ta là nguyên nhân chính gây ra bệnh rối loạn bao tử"
" Tôi kô nghĩ rằng bạn trai tôi là nguyên nhân chính "
" Tôi chỉ bảo anh ta rằng nếu thật sự yêu cô thì anh ta nên rời khỏi cô"

238945 top -

Done...

239928 top -
ESL 10: Sara's Upset Stomach
1, 2, 3

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.