.
Hỏi về thủ tục xin visa du lịch US từ Japan diện C1
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào cả nhà trong diễn đàn,

Em đang đi làm tại Nhật, em muốn xin visa du lịch Mỹ từ lãnh sự quán Mỹ ở Nhật mà không biết trình tự, thủ tục như thế nào.

Em vào link bài hướng dẫn điền D160 thì bị lỗi ở mấy chỗ hướng bấm vào để coi thì không hiện lên được "File not found"

viewtopic.php?f=15&t=11768


Mong cả nhà và admin hướng dẫn.

Em xin cảm ơn.

598983 top -

Nếu bạn không phải là thường trú nhân Nhật thì bạn phải về VN mới xin visa du lịch Mỹ đươc.

598988 top -
Em cảm ơn "cochin" nhiều.

599019 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image