.
Hồ sơ F1:Kết hôn khi không đi học
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Em có visa F1 du học,còn 3 tháng nữa là hết visa nhưng em đã nghỉ học được 1 tháng rồi nên bây giờ visa của em đã hết hiệu lực đúng không?
Đúng.

Trong tình trạng visa hết hiệu lực như vậy,nếu tương lai em đám cưới với người có quốc tịch Mỹ thì em có được xin thẻ xanh ở lại tiếp hay là phải về nước.
Trong tương lai thì không biết luật di trú có thay đổi hay không, nhưng hiện nay thì sau khi kết hôn với người có quốc tịch Mỹ và người này làm đơn bảo lãnh bạn thì bạn có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Nếu được chấp thuận cấp thẻ xanh thì bạn có thể ở lại My, ngược lại bạn sẽ phải về VN và có thể sẽ bị cấm nhập cảnh HK vì hiện tại bạn đã ở Mỹ bất hợp pháp.

453857 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image