.
CÁC BƯỚC CẦN THIẾT BẢO LÃNH VỢ CHỒNG F2A
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Các bước cần thiết để đăng ký kết hôn tại VN có yếu tố nước ngoài:

Tại Mỹ
+ XIN CÔNG HÀM ĐỘC THÂN Ở MỸ
+ THƯ XIN CÔNG HÀM ĐỘC THÂN Ở MỸ
+ NHỮNG NƠI XIN GIẤY ĐỘC THÂN Ở MỸ
+ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ
+ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN http://viet.vietnamembassy.us/pdf/6.4%2 ... et-hon.pdf

Địa chỉ của Toà Lãnh Sự VN ở US
+ VN Embassy in US
+ VN Consulate in Houston
+ VN Consulate in San Francisco

Tại VN
+ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Ở SỞ TƯ PHÁP
-----------------------------------------------------------------

+ QUÁ TRÌNH BẢO LÃNH DIỆN VỢ CHỒNG F2A
+ TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VÀ XIN VISA DIỆN F
+ THỦ TỤC LÀM GIẤY TỜ Ở MỸ ĐỂ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Ở VIỆT NAM

-------------------------------------------------------------------

Nên Làm Gì Khi Hồ Sơ Bị Trả Lại USCIS

237966 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image